Záznam z webináře - Jak na dotazníky?

Nestihli jste účast na webináři o tvorbě dotazníků s lektorkou Gabrielou Šimkovou? Venku už je záznam z celé akce - najdete jej pod odkazem https://connect.cesnet.cz/p4jrjw6juc4