Dotazníky

Online nástroje pro dotazování

Pro přípravu a distribuci online dotazníků existuje celá řada nástrojů - nabízí výběr z velkého množství různých typů otázek (výběr z možností, matice, škály atp.), užití různých šablon, snadnou distribuci (URL odkaz, embed kód) i základní analýzu získaných dat. Nástroje, které vám doporučujeme, je možné využít buď ve verzi zdarma, nebo v placené verzi, která nabízí více funkcí - než se pro některý rozhodnete, zvažte především, kolik responzí potřebujete sesbírat a jak rozsáhlý dotazník chcete sestavit:

1. SurveyMonkey.com

http://www.surveymonkey.com/

Ideální pro: rozsáhlejší dotazníková šetření, základní zpracování textových odpovědí

Verze zdarma nabízí: 10 otázek/dotazník, 100 responzí (Pozor! Ve verzi zdarma není dostupný export dat.)

2. Survs.com

http://survs.com/

Ideální pro: ankety, krátká dotazníková šetření

Verze zdarma nabízí: 10 otázek/dotazník, 200 responzí (Pozor! Ve verzi zdarma není dostupný export dat.)

3. Forms.google.com

https://forms.google.com

Ideální pro: ankety, krátká dotazníková šetření

Nástroj je kompletně zdarma.

4. Survio.com

http://www.survio.com/cs/

Ideální pro: méně i více rozsáhlá dotazníková šetření

Verze zdarma nabízí: neomezené množství otázek (Pozor! Ve verzi zdarma není dostupný export dat.)

 

 

 

Dotazníky pro studenty

Pro studenty KISKu nabízíme možnost, jak realizovat dotazníky zdarma. Využít můžete Vyplňto: