Úvod » E-learning

E-learning

Vytvořili jsme pro vás e-learningový kurz, který reflektuje specifika a potřeby knihoven. 

  • Kurz čítající 10 výukových modulů vytvářeli společně knihovníci a sociologové.
  • Teorie je obohacena o skutečné příklady z praxe. 
  • Kurz je tutorovaný, s možností zpětné vazby i reálného setkání s tutory.
  • Garantem kurzu je KISK FF MU.
  • Absolventi kurzu získávají certifikát.

Po absolvování kurzu budete umět:

  • definovat výzkumný problém a cíl,
  • vybrat vhodný vzorek pro váš výzkum,
  • vytvořit bezchybný dotazník,
  • správně vyhodnotit získaná data,
  • prezentovat svá výzkumná zjištění.
Z ohlasů účastníků

"Byla jsem maximálně spokojená. Studijní opory jsou perfektně zpracované, komunikace s lektory rychlá a bezproblémová, úkoly zajímavé… Velmi příjemná a podnětná zkušenost, určitě mnohé využiji i v praxi. Zkrátka děkuji, kurz bych hodnotila nejvyšší možnou známkou (100 %)." (účastnice 1. běhu kurzu)
 

Jarní kurz začíná 17. února 2014

Kurz je možné zakoupit přes Obchodní centrum Masarykovy univerzity. (Kurz je v prodeji do 14. 2. 2014)

Cena kurzu: 990,- Kč

V současnosti nabízíme 30 míst, o zápisu do kurzu rozhoduje rychlost přihlášení.