O projektu

Znalost uživatelů a jejich potřeb je základem pro poskytování kvalitních informačních a knihovnických služeb. Proto jsme pro Vás připravili tyto stránky, na kterých najdete užitečné tipy a triky, které vám pomohou při realizaci vlastního výzkumu

Pokud by vám to nestačilo, můžete se přihlásit do našeho e-learningu - v současnosti je nabízen ve spolupráci s projektem PARTSIP zdarma

Obsah pro portál vznikal jako součást studentského APLS projektu na Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU. Původní realizační tým tvořili: