Úvod » Učebnice » Analýza kvantitativních dat

Analýza kvantitativních dat

Analýzu dat můžeme považovat za nejdůležitější součást našeho výzkumu. Teprve ona nám obvykle řekne, jestli naše práce měla smysl. 

Deskriptivní analýza dat je prvním krokem v analýze kvantitativních dat. Ukazuje nám prosté rozložení četností u jednotlivých proměnných. Zjistíme například, kolik procent respondentů je spokojených se službou v knihovně, z kolika procent jsou spokojené ženy a jak muži. 

V analýze nám ale často nestačí jen popis, ale chceme znát vztahy mezi jednotlivými proměnnými. Této části analýzy se říká induktivní statistika

Průměr, modus a medián

Pro popis rozložení proměnných se užívají míry centrální tendence: 

  • Aritmetický průměr je určený jen pro intervalové proměnné. Jedná se o střední hodnotu, která vznikne prostým sečtením všech hodnot a vydělením počtem případů.
  • Medián je hodnota, která se nachází přesně uprostřed všech našich hodnot, pokud je seřadíme od nejvyšší po nejnižší. Použít ho můžeme pouze pro ordinální a intervalové proměnné.
  • Modus je hodnotou nejčastější, reprezentuje kategorie, které se objevují s nejvyšší četností. Můžeme ho použít pro všechny typy proměnných, tedy pro nominální, ordinální i intervalové proměnné.

V takzvaném normálním rozložení jsou průměr, medián i modus stejné hodnoty: