Úvod » Učebnice » Benchmarking v knihovnách

Benchmarking v knihovnách

Pokud chcete vědět, jak si vaše knihovna vede v porovnání s ostatními, je pro vás vhodná metoda benchmarkingu. Pro benchmarking jsou typické:

 • předem definované indikátory,
 • standardizace výsledků,
 • převážně kvantitativní typ proměnných,
 • homogenní skupina jednotek.¨

V knihovnách můžete benchmarking využít jako metodu vzájemného srovnávání celkového výkonu a jednotlivých činností nebo způsob nalezení nejlepších postupů v činnosti knihovny.

Pátrejte tedy po odpovědích na otázky typu:

 • Jaké silné a slabé stránky lze v knihovně identifikovat?
 • Jakým způsobem lze optimalizovat stávající služby knihovny?
 • Je možné zefektivnit provoz knihovny?
 • Je třeba intenzivněji obnovovat, specializovat a rozšiřovat fond knihovny?
 • Jak pracují v ostatních knihovnách? Jaké k tomu mají podmínky? Jsme lepší? V čem zaostáváme?
 • Jaké argumenty a data předložíme zřizovateli při sestavování nového rozpočtu?
 • Jsme ochotní zveřejnit požadované údaje o naší knihovně?

Příklady projektů v knihovnách

Benchmarking knihoven (projekt Národní Knihovny ČR)
Benchmarking knihoven umožňuje knihovnám využít metodu v České republice. Zaměřuje se na veřejné knihovny, účast je bezplatná a porovnávané indikátory rozděluje do následujících oblastí:

 1. Podmínky pro činnost knihovny
 2. Uživatelé, služby
 3. Financování, výdaje, efektivita
 4. Hodnocení internetových služeb
 5. Doplňující otázky a informace k činnosti knihovny

LibQUAL+® (projekt Association of Research Library)
LibQUAL+® je mezinárodním projektem, který slouží k analýze, sledování a interpretování názorů uživatelů na kvalitu služeb prostřednictvím on-line standardizovaného dotazníku. Zaměřuje se na různé typy knihoven. Účast je placená.

Bibliotheksindex (BIX) (projekt Deutsche Bibliotheksverband e.V.)
BIX je mezinárodní projekt, který nabízí dva typy dotazníků – pro veřejné a akademické knihovny. Zaměřuje se na oblasti zdrojů, využití, efektivity a rozvoje. Účast je placená a v ČR se do projektu zapojila Knihovna univerzitního kampusu MU.