Úvod » Učebnice » Dotazníkový průzkum

Dotazníkový průzkum

Pokud se v knihovně rozhodnete provést výzkum a bude Vaším záměrem získat reprezentativní názory uživatelů, pravděpodobně zvolíte dotazník. Pro dotazník hovoří jeho nesporné výhody:

 • relativně malé náklady,
 • časová úspora,
 • malá náročnost na počet výzkumníků,
 • kvalitní dotazník lze opakovaně použít,
 • přesvědčivá anonymita,
 • reprezentativita výsledků
 • vysoká standardizace umožňující statistickou analýzu dat.

Dotazník má ale i nevýhody: lidé mohou často něco jiného říkat a dělat. Dotazníkem dokážeme měřit názory a postoje, nikoliv však skutečné chování. Dotazník by neměl být příliš dlouhý, maximální doporučená doba vyplňování je 30 minut. Chcete-li zvýšit návratnost, můžete slíbit respondentům dar, myslete však na to, že tím můžete snížit reprezentativitu vzorku. Nepodceňujte ani vzhled dotazníku, a to jak po designové, tak formální stránce.

Průvodní dopis

Při tvorbě dotazníku nezapomínejte na komunikaci s respondentem, tzn. oslovení. To by mělo obsahovat:

 • oslovení,
 • zdůvodnění výzkumu,
 • prohlášení o anonymitě,
 • informaci o tom, kdo výzkum dělá a jak bude naloženo s daty.

Online vs. tištěné dotazníky

Užitečným pomocníkem při tvorbě, distribuci a vyhodnocování dotazníků jsou online dotazovací nástroje, tedy nástroje k realizaci výzkumu dostupné prostřednictvím internetu. Podívejte se na jejich výhody a nevýhody: