Úvod » Učebnice » Fáze výzkumu

Fáze výzkumu

Chceme-li získat správná data, je potřeba postupovat metodologicky správně. Nelze si nejprve připravit dotazník a poté teprve přemýšlet, jaké jsou vlastně naše výzkumné otázky.

 1. Jak tedy postupovat správně? Obecné schéma výzkumu můžeme shrnout do 11 kroků:
 2. Zvolte si výzkumný problém, definujte výzkumné téma.
 3. Studujte literaturu.
 4. Formulujte výzkumné otázky.
 5. Formulujte dílčí výzkumné otázky a hypotézy.
 6. Rozhodněte se o technice sběru dat a o vzorku.
 7. Navrhněte výzkumný nástroj (třeba dotazník nebo scénář rozhovoru).
 8. Proveďte pilotní výzkum a spravte výzkumný nástroj.
 9. Sbírejte data.
 10. Analyzujte.
 11. Napište výzkumnou zprávu.
 12. Šiřte výsledky výzkumu dál.

V praxi se však postup liší u kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Kvantitativní postup znázorňuje tento model:

Oproti tomu kvalitativní výzkum neprobíhá tak lineárně. Je to spíš cyklus, ve kterém analýza, vzorkování a interpretace probíhá v cyklickém procesu.