Úvod » Učebnice » Otázky v dotazníku

Otázky v dotazníku

Pro úspěšnost dotazníku je velmi důležitá správná formulace otázek, protože kvalita odpovědi závisí na kvalitě otázky. Na co se nezeptáte, to se zkrátka nedozvíte - špatně formulovaná otázka může vést ke zkreslené odpovědi a tím i ke zkresleným výsledkům. 

V dotazníku používáme různé typy otázek, základní rozdělení je na

 • uzavřené (nabízí varianty odpovědi), 
 • otevřené (bez variant odpovědi),
 • polootevřené (nabídka variant s možností vlastní odpovědi). 

S ohledem na vyhodnocování je někdy vhodnější upřednostňovat v dotaznících uzavřené otázky. Ujistěte se však, že Vámi nabízený soubor odpovědí obsahuje všechny možné alternativy.

Osm jednoduchých pravidel pro dobré otázky

 1. Otázky by měly být vždy jednoznačné. 
 2. Každý by otázkám měl rozumět stejně (vyvarujte se cizích termínů - třeba tezaurus nebo signatura;-)
 3. Tvořte otázky přiměřeně dlouhé.
 4. Pokládejte otázky, které se týkají přímé zkušenosti respondenta. 
 5. Nepokládejte otázky, které nesouvisí s cílem vašeho průzkumu.
 6. Pozor na sociální žádoucnost odpovědi (zejména jedná-li se o osobní dotazování).
 7. Upřesněte počet odpovědí.
 8. Nebojte se přidat odpovědi typu "Nevím, nedokážu odpovědět", případně "Jiné".

Na začátek dotazníku vždy umisťujte jednodušší otázky, které jsou vhodné pro všechny respondenty. Citlivá témata umisťujte spíše až do druhé poloviny dotazníku, kdy má respondent již větší důvěru. Otázky na osobní  ademigrafická data se obvykle umisťují na konec dotazníku.

Další tipy pro kvalitní dotazník

 • V průběhu tvorby neustále kontrolujme, na co konkrétně chceme dotazníkem odpovědět a pro koho jsou vlastně výsledky dotazníkového šetření určeny. 
 • Rozdělme si témata do jednotlivých úseků nebo oblastí, kterým se chceme věnovat, např. spokojenost s knihovními fondy, s knihovními službami a s knihovními dispozicemi a provozem.
 • Vyzkoušejte si sami vyplnit dotazník a vyjasnit si případné nepřesnosti. Rovněž jej dejte před samotným sběrem k vyplnění někomu nezaujatému.
Doporučení: Pokud vytváříte dotazník a nejste si jisti, netvořte jej, upravte si již vytvořený a vyzkoušený!