Úvod » Učebnice » Výzkumný problém

Výzkumný problém

Výzkumný problém stojí na počátku a udává směr celému výzkumu. Sděluje informaci o tématu a ve zkratce říká, jak se šetření provede. 

Při stanovení výzkumného problému:

  1. Ujasněte si cíle výzkumu.
  2. Seznamte se s předchozími výzkumy na dané téma.
  3. Diskutujte ideu výzkumu s kolegy.
  4. Objasněte si rozsah a náročnost zkoumané problematiky.
  5. Zformulujte výzkumný problém jasně a srozumitelně.

Cíl výzkumu

Kromě výzkumného problému si ujasníme v přípravné fázi i cíl výzkumu. Podle cíle dělíme výzkumy na:

  • Orientační výzkum mívá podobu tzv. předvýzkumu (pilotního výzkumu, sondáže). Využívá se zejména tehdy, je-li znalost badatele o problému minimální.
  • Deskriptivní výzkum má popisný charakter, zabývá se pouze dílčími otázkami a jeho cílem je zjistit, jak se již šetřené parametry proměnily v čase.
  • Explanační (výkladový, objasňovací) výzkum předpokládá uchopení problematiky na základě rozsáhlých výzkumných činností. Soustředí se na výklad určitého problému.
  • Prognostický (predikční) výzkum přináší výpověď o budoucnosti na základě zjištěných empirických poznatků a zpracovává názory odborníků pro určitou oblast.