Úvod » Učebnice » Proč je důležité dělat v knihovnách výzkumy?

Proč je důležité dělat v knihovnách výzkumy?

Výzkumy nám pomáhají popsat porozumět zákonitostem vztahů a chování jedinců, skupin, ale i jejich výtvorů či institucí. V knihovnách se navíc potřebujeme dobře rozhodovat na základě správných dat.

Výzkumy nám mohou pomoci:

  • navrhovat a realizovat změny v nabídce knihovních služeb,
  • přizpůsobit služby potřebám konkrétních uživatelů,
  • zlepšit spokojenost uživatelů knihovny,
  • zefektivnit nákup knihovního fondu atd.

Data z výzkumů nám pomohou lépe argumentovat před zřizovatelem potřebu nákupu vybavení nebo obnovení fondu.

Slyšeli jste již někdy pojem "evidence-based librarianship"? Na důkazech založené knihovnictví je v zahraničí velkým trendem. Hlavní myšlenka je přejata z medicíny a spočívá v neustálém hledání a ověřování nejlepších postupů pro řešení (ať už zdravotních či informačních) problémů.

 

V praxi můžeme například řešit problém, že studenti neumí používat novou citační normu. Poté získáme data - zjistíme, kolik procent citací je chybných a zda je situace stejná na všech oborech. Navrhneme řešení (akci), třeba můžeme inovovat Kurz práce s informacemi. Nakonec změříme účinek akce a rozhodneme se, zda došlo ke zlepšení situace.

Jiné příklady výzkumných problémů:

  • Knihovna má malé procento čtenářů mezi obsluhovanou populací.
  • Co by namotivovalo neuživatele knihovny zaregistrovat se a využít služeb knihovny?
  • Chceme rozjet vzdělávací kurzy a nevíme, jaký o ně bude zájem.

Propojení výzkumů a každodenní praxe pomůže zlepšit vaše rozhodování o službách. Výsledkem budou spokojenější čtenáři.

Chcete se dozvědět více o výzkumech? Přihlašte se do e-learningu!