Úvod » Učebnice » Typy proměnných

Typy proměnných

Kdo pochopil operacionalizaci, ví už, co jsou proměnné. Proměnná je měřenou vlastností, kterou můžeme vyjádřit konkrétní hodnotou. 

Znaky proměnné mohou nabývat podoby: 
  • fyzických a demografických vlastnosti lidí (např. věk, vzdělání, pohlaví),
  • vztahových vlastností jedinců (např. vztah ke službám poskytovaných knihovnou).

Rozlišujeme tyto druhy proměnných:

Proměnné nominální

Jejich hodnoty se většinou vyjadřují slovně (např. hodnoty proměnné pohlaví jsou žena a muž). Příkladem nominální proměnné je třeba pohlaví nebo rodinný stav.

Proměnné ordinální

Mohou se také vyjadřovat slovně, ale oproti nominálním proměnným můžeme určit pořadí hodnot. Typickou ordinální proměnnou je třeba vzdělání (můžeme říci, že pořadí hodnot, ale nelze přesně říci, o kolik je například vysoká škola vyšší hodnota než škola základní).

Proměnné intervalové (kardinální)

Hodnotou bývá zpravidla číslo a můžeme i přesně říci, o kolik je jedna hodnota vyšší než druhá. Typickými intervalovými proměnnými jsou např. věk nebo plat.