Úvod » Učebnice » Výběr vzorku v kvantitativním výzkumu

Výběr vzorku v kvantitativním výzkumu

Aby výzkum ve Vaší instituci proběhl úspěšně, je nesmírně důležité správně vybrat, koho zkoumat. Jinak řečeno - při zkoumání nějakého sociologického problému obvykle nezjišťujeme údaje o celé populaci. Téma bývá sledováno na souboru jednotek, které tvoří výzkumný vzorek.

Základem je zvolit správnou strategii, abychom eliminovali chyby výběru a zajistili reprezentativitu souboru. Volíme mezi pravděpodobnostními a nepravděpodobnostními metodami výběru vzorku. 

Prostý náhodný výběr

 • v tomto druhu výzkumu má každá jednotka stejnou šanci dostat se do výběru
 • nejjednosušší variantou prostého výběru je losování z klobouku
 • výhodou je, že tento výběr reprezentuje dobře jak známé, tak neznámé vlastnosti populace
 • předpokladem pro využití tohoto výberu je ale existence opory výběru (např. chceme-li zkoumat všechny uživatele naší knihovny, musíme mít jejich seznam, z kterého můžeme náhodně losovat

Náhodný stratifikovaný výběr

 • zde musíme nejprve populaci rozdělit do homogenních skupin (strat) podle určitého kritéria 
 • z jednotlivých strat poté vybíráme náhodně jednotky do výběru

Vícestupňový náhodný výběr

 • tento výběr volíme zejména v případě, kdy je využití prostého náhodného výběru neekonomické
 • populaci nejprve rozdělíme na podsoubory, které jsou vzájemně zastupitelné (nejsou homogenní jako straty), z nich potom náhodně vybereme jedince nebo další podsoubory

Kvótní výběr

 • kvótní výběr v tomto přehledu zastupuje výběry nepravděpodobnostní
 • na rozdíl od předchozích metod nevybíráme náhodně, ale snažíme se naplnit předem dané kvóty (např. věk, pohlaví, dokončené vzdělání nebo místo bydliště)
 • předpokladem kvótního výběru je znalost rozložení těchto znaků v populaci