Úvod » Učebnice » Výběr vzorku v kvalitativním výzkumu

Výběr vzorku v kvalitativním výzkumu

Jak vybereme vzorek v kvalitativním výzkumu?

U kvalitativního výzkumu nám obvykle nejde o reprezentativnost směrem k populaci, ale o reprezentaci konkrétního problému. Můžeme tak například sledovat strategie výběru partnerky u mužů starších padesáti let. 

Metoda nabalování (metoda sněhové koule)

  • pokud neznáme dobře naši populaci (neexistují například žádné seznamy skalních fanoušků hororů), můžeme začít výzkum u jednoho informanta. Od něj se dozvíme o dalších příslušnících komunity, od nich o dalších...
  • klíčový při výběru je první informant

Účelové vzorkování

  • při tomto typu výzkumník rozhoduje o tom, co má být pozorováno
  • tento výběr lze doporučit jen expertům na danou problematiku

Pozor na ne-výběry!

Často se setkáme s využíváním anket, které jsou založeny na samovýběru, ochotě jednotlivců participovat na výzkumu a také na tom, kdo je právě "při ruce". Takové výběry poskytují nereprezentativní, zkreslené vzorky. O výsledky anket se nelze opírat při důležitém rozhodování.

Chcete o výběrech vzorku vědět více?

Pokud vám tyto informace nestačily, zapište se do našeho e-learningového kurzu, kde je výběrům věnován celý jeden modul.